Brukervilkår

Ved å registrere deg på SE Design Akademiet godtar du å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("Brukervilkår").

Som den opprinnelige kjøperen av innhold som selges på SE Design Akademiet, har du rett til å få tilgang til og bruke innholdet som er identifisert i kurset og som er på SE Design Akademiet, på se-design.no ("Nettsted"). For å få tilgang til og bruke dette innholdet, må du registrere deg hos SE Design Akademiet og opprette et passord du kan bruke for å få tilgang til innholdet på nettstedet.

Passordet ditt er unikt og eksklusivt for deg, og du kan ikke overføre passordet ditt til noen annen person eller la noen annen person bruke passordet ditt for å få tilgang til eller bruke innhold på nettstedet. Du samtykker i å varsle SE Design umiddelbart hvis noen andre bruker uautorisert bruk av passordet ditt. SE Design forbeholder seg retten til å suspendere eller tilbakekalle passordet ditt i tilfelle misbruk av passordet ditt eller bruk av passordet ditt i strid med disse vilkårene og betingelsene. I tilfelle en slik suspensjon eller tilbakekalling, har du ikke rett til refusjon eller betaling.

Disse bruksvilkårene styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og innholdet på nettstedet. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet godtar du disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar noen av disse bruksvilkårene, kan du ikke få tilgang til eller bruke nettstedet. SE Design Akademiet forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene når som helst og etter eget skjønn. Din bruk av nettstedet etter endringer vil utgjøre ditt samtykke til og aksept av endringene.

Ved registrering gir SE Design Akademiet deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-tildelbar, personlig lisens for å få tilgang til og bruke SE Design Akademiets innhold som er identifisert i innholdet du kjøpte via en online / offline-leser.

SE Design Akademiet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller avbrudd i tilgangen til nettstedet eller noe innhold på nettstedet, eller for overføringsfeil, inkompatibilitet med utstyr eller programvare, force majeure eller annen svikt i ytelse. SE Design Akademiet vil gjøre rimelige anstrengelser for å rette opp eventuelle svikt i ytelsen, men SE Design Akademiet vil ikke være pålagt å gjøre noen endringer i utstyr eller programvare som brukes av SE Design Akademiet eller dets entreprenører eller agenter for å sikre kompatibilitet med utstyr eller programvare som brukes av deg. Du kan ikke bruke nettstedet eller innholdet på nettstedet til kommersielt formål, inkludert men ikke begrenset til bruk av noe av innholdet til å markedsføre eller selge varer eller tjenester til noen person. Du godtar ikke å lansere noe automatisert system, inkludert, uten begrensning, "roboter", "spiders" eller "offline lesere" for å få tilgang til nettstedet.

SE Design Akademiet forbeholder seg retten til å endre, suspendere tilgang til eller fjerne noe eller alt av innholdet på nettstedet når som helst, av hvilken som helst grunn, etter eget skjønn. SE Design Akademiet forbeholder seg også retten til å avslutte nettstedet når som helst, enten midlertidig eller permanent. I tilfelle fjerning av innhold fra nettstedet eller avslutning av nettstedet, har du ikke rett til refusjon eller betaling.

DU SAMTYKKER AT DIN BRUK AV NETTSIDEN SKAL VÆRE PÅ DEN ENESTE RISIKOEN, OG SE Design Akademiet IKKE BLIR ANSVARLIG PÅ NOEN MÅTE FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET ELLER FOR ALLE INFORMASJONER PÅ STEDET. ALT INNHOLD INNEHOLDT I ELLER OMVIST TIL NETTSTEDET GIVES "SOM DET ER", UTEN NOE REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. TIL FULLST OMFATTET TILLATT I LOV, FRASKRIVER SE Design ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SÆRLIGT FORMÅL. SE Design Akademiet GIR INGEN GARANTIER FOR AT NETTSTEDET VIL VÆRE FEILFRI, ELLER AT ALLE FEIL KORRIGERES, ELLER AT NETTSIDEN ELLER SERVEREN SOM NETTSTEDET KJEMPER, VIL VIRUERE FOR VIRUS ELLER ANDRE POTENTIELLE SKADELIGE KODER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT UTLØSIGHET, SKAL SE Design Akademiet VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER OG UTGIFTER TIL NOE SLIK (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PERSONLIG SKADE ELLER MISLIG SKADE, MISLIG SKADE ELLER MISLIGHET VIRUS, VIRKSOMHETSBRYTNING, TAPTE DATA, Uautorisert tilgang til ELLER BRUK AV SERVERE AV NETTSIDEN ELLER PERSONLIG INFORMASJON LAGRET DER, ELLER NOE AVBRYT ELLER STOPP AV BRUK AV NETTSTEDET) FÅR PÅ ELLER PÅ NOE MÅTE KONTAKTET MED BRUK AV SIDE INFORMASJON INNHOLDENDE PÅ STEDET, HVIS SOM SKADE ER BASERT PÅ KONTRAKT, VILKÅR, STENGT ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM RÅDET OM MULIGHETEN AV SLIKE SKADER.

Du samtykker i å skadesløse, holde uskadelig og forsvare SE Design Akademiet fra og mot alle krav, skader, tap, forpliktelser, dommer, tildelinger, forlik, kostnader og utgifter (inkludert advokatsalær og rettskostnader) som oppstår som følge av eller som følge av din bruk av dette nettstedet eller brudd på noen av disse bruksvilkårene.

DU ER ENIG i at enhver årsak til handling som oppstår eller er relatert til dette nettstedet eller bruken av dette nettstedet, må begynne innen ett (1) år etter årsaken til handlinger, og vil deretter være permanent utestengt.

Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og SE Design Akademiet angående din bruk av